Foute evangelisten of christelijke schrijvers?

Wie kent het niet je luistert naar een preek in de kerk of op TV of leest een boek van een christelijke schrijver en je denkt klopt dit wel? Zijn de intenties van deze persoon wel helemaal zuiver? Dit gevoel heb ik zelf ook regelmatig gehad bij bepaalde TV predikanten en gebedsgenezers en vroeg me dan altijd af doen ze het voor God of zichzelf?

Hebben ze hier financieel voordeel bij? En soms is overduidelijk het antwoord ja, andere keren blijft het bij een gevoel. En vaak had ik ook het gevoel dat ik ze aan de schandpaal zou moeten nagelen, immers wat ze doen is niet oprecht.

We kunnen ons afvragen wat we hier als gelovigen mee moeten, moeten we onze tijd- en energie steken in het bewijzen of bestrijden hiervan? Moeten we het negeren en doorgaan met ons eigen werk binnen de kerk? Het bleef voor mij een lange tijd een lastig onderwerp.

Een aantal weken terug hadden we een discipleship explored bijeenkomst en hier werd ook de tekst Filippenzen 1 vers 15 t/m 18 kort aangestipt waar Paulus het volgende schrijft::

15 Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. 16 De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, 17 maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben. 18 Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

Persoonlijk vond ik dit een echte eye opener want Paulus zegt hier dat het niet uitmaakt hoe het evangelie verkondigd word zolang het maar gebeurd. En is het ook niet zo? Wanneer b.v. die TV-predikant zelf er steenrijk van word maar toch het evangelie verspreid (uit eigen belang) wat maakt het ons dan uit? Hij of zij bereikt enkele miljoenen mensen en brengt ze tot God, ook al zijn de intenties discutabel.

Moeten wij onze energie nog langer steken in een gevecht met in onze optiek foute evangelisten, predikanten of genezers waarvan de intenties twijfelachtig zijn? Nee, zegt Paulus als ze het evangelie verspreiden en mensen het bereik mooi zo!

Laten we dan ook onze focus leggen op het evangelie verspreiden i.p.v. mensen te bestrijden. Immers het eerste is positieve energie en werken, het andere levert alleen frustratie op en houden we ons niet (meer) bezig met Gods werk.