Wanneer ben je een christen?

Introductie
We krijgen als persoon altijd te maken met een etiket die anderen op ons plakken. Maar ook als groep hebben wij hier te maken. Denk maar aan opmerkingen die je tegenwoordig hoort over buitenlanders, Joden, kerken, mannen en vrouwen. Meestal zijn zaken best kwetsend en zelden zeggen we iets possitief over elkaar meer of niet?

We hebben allemaal wel een mening over onszelf doordat mensen het tegen je gezegd hebben. Het kan zijn dat iemand heeft gezegd dat je goed kunt sporten, slim bent, grappig bent maar het kan ook negatief zijn, je bent te lang, te klein, te dun, te dik, stomme schoenen, etc… Een mening hebben of horen kan soms fijn zijn of juist kwetsend.

Opdracht 1 – Etiketten

Iedereen krijgt nu zes etiketten en op drie iets wat mensen wel eens tegen of over je hebben gezegt. Dit mag possitief of negatief zijn. Je kunt hierbij denken aan dat iemand je grappig vind, gezellig, leuk of missschien te stil, afwezig, druk, irritant etc.. Plak deze drie etiketten op jezelf.

 • Praat nu in de groep over de etiketten, in het gesprek kun je zaken gebruiken als:

  Vraag aan de ander waarom hij een bepaald iets heeft genoteerd, zeker als jij dat niet herkend bij de ander. En als het iets negatiefs is en jij ziet dat niet vertel dat dan ook.

  Wanneer je een etiket ziet possitief of negatief en herkend kun je dat ook benoemen zo van anderen zeggen dat maar ik zie ook en leg uit wanneer je dat hebt gezien of hoe het uit.

 • Met een ieder waarmee je hebt gepraat wil ik dat je vervolgens een etiket met iets leuks of possitiefs over de ander plakt. Dit mag heel simpel zijn als “ik ben blij dat jij er vandaag bent”

Centrale vraag:  wat vind jij van de dingen die andere mensen over je zeggen? Hoe voelt het als iemand iets negatiefs over je zegt? Heb jij van iemand anders nog een etiket gekregen? Wil je die toelichten?

En verder…

We hebben nu gekeken naar hoe mensen over jou denken en je de kans gegeven om iets over een ander te zeggen.

Opdracht 2 – Een christen is iemand die…..

Ik heb hier een aantal bladen en in kleine groepjes wil ik dat jullie 10 minuten nadenken over de vraag “Een Christen is iemand die….” Noteer op het blad allerlei dingen waarbij jij denkt aan een christen. Hierbij kun je denken aan wat hij doet, zegt, eruit ziet, waarom etc..

Bespreken aan de hand van vragen als:  Hoe kijkt de wereld tegen christenen aan? Hoe zou dat komen denk je? Waaraan zouden mensen kunnen zien dat je christen bent? Is het belangrijk dat mensen aan je kunnen merken dat je christen bent?

Hoe laat je zien dat je christen bent?

 1. Als anderen je een weg zien gaan
  In de Bijbel zien we dat gelovigen zichzelf geen christenen noemen. Het zijn juist andere mensen die de volgelingen van Jezezus “Christianoi” gingen noemen. Dat betekend in het Grieps iets als messiasmensen of volgelingen van Christus.

  De mensen gingen hun zonoemen omdat ze zoveel over Christus spraken en bezig waren dat hij de weg, waarheid en het leven is dat het opviel voor andere mensen.

 2. Als je gedoopt bent
  In onze cultuur is het geaccepteerd als iemand zich laat dopen. In de tijd van Jezus was dit minder geaccepteerd, als iemand zich liet dopen (wat veel gebeurde) wist iedereen hij/zij volgtn u Jezus en niet meer het Joodse geloof. We zien dit tegenwoordig nog in Moslim landen, wanneer iemand zich daar doopt keert hij zich defenitief af van de Islam, dit is een duidelijk teken. Door de doop start iemand een nieuw leven met Jezus Christus. Hij zegt hiermee vaarwel tegen zijn ongeloof (athiest) of oude geloof (b.v. Jodendom of Islam). Dit is een daad, niet iedereen accepteert dat.
 3. Als je gered word
  Wanneer je opgevoegd word in een christelijk gezin is het soms moeilijk om te zien dat iemand echt kiest voor Jezus. Ik kan mij voorstellen als je hier zit en iemand laat zich dopen dat je denkt, wat heeft hij/zij wel en ik niet met het geloof? Het komt allemaal neer op gered worden door Jezus. Voor de een is dat een bijna dood ervaring, verslaving waar hij vanaf komt, verlies van een dierbare en in al die gevallen het gevoel heeft gehad dat Jezus erbij was.

  De meeste mensen die opgevoegd worden in de kerk zoals jullie hebben gelukkig niet zoiets mee gemaakt. Je kunt je dan afvragen ben ik wel gered? Waarom ziet Jezus mij niet en laat hij niet iets zien? Het is echter andersom, deze mensen kenden Jezus niet of dingen door een duistere periode. Jij kent Jezus vanaf dag 1 en hebt hopelijk niet een duistere periode gekent of gaat het kennen. Jij weet door je opvoeding van je oouders, de kerk en de kringen dat Jezus bestaat. Het lastige voor jou is nu alleen dat je ook zegt, ja dit wil ik. Je bent dan net zoals die anderen gered alleen niet uit een diepe afgrond maar uit een veiligere omgeving.

 4. Als je liefhebt
  Het belangrijkste is denk ik nog wel een christen moet lief hebben. Dat is moeilijk want we hebben allemaal wel eens dat we boos zijn op elkaar, geirriteerd, elkaar stom vinden of jezelf toch iets beter vind. Is dat goed nee, maar wel mensenlijk.

  Johannes zegt in zijn eerste brief: Wie niet liefheeft, kent God niet. Dat is heel helder denk ik, het gaat niet (alleen) om lid te zijn van een kerk, spreken in tongen, je zelf 24/7 in te zetten voor de jeugdgroep..

  Er zijn ook mensen die denken dat je net als de Joden de wet moet houden, dus volg de regels van de kerk en dan is het goed.

  Dit is echter biede keren christen zijn van buitenuit, doen wat mensen verwachten en dan denken ze, hij is een goed christen.

  En dat is allemaal prima, natuurlijk moeten we helpen in de kerk en ons aan regels proberen te houden. Maar wat Johannes zegt is veel belangrijker. We kennen God niet als we niet liefhebben, dat is best heftig!

  We moeten dus met ons hart Jezus volgen hem en anderen liefhebben. Dat betekend dus wanneer iemand een negatief etiket plakt op je buurman/buurvrouw dat je hem of haar bijstaat. Sommige dingen kun je niet 1-2-3 veranderen maar weten dat iemand ervoor je is helpt dan!

Een christen is dus iemand die:
– Veel met het geloof bezig is of erover praat. (1)
– Iemand die radicaal kiest om een leven met Jezus Christus te hebben (2)
– Iemand die gered is door Jezus, uit het duister of vanaf geboorte (3)
– Iemand die echt liefde heeft voor Jezus en voor anderen (4)

Samenvattend:
Wanneer je Christen wilt worden/zij moet je met het geloof bezig zijn, radicaal kiezen voor een leven met Jezus, elkaar liefhebben en dan ben je gered. En heel eerlijk is dit niet heel moeilijk het is een keuze, ga je ervoor of niet?

Het is niet heel anders dan wel of niet een snoepje opeten. Hij is lekker, je hebt er zin in maar eigenlijk weet je hij is ongezond. Maar dat doe je dan? Je maakt een keuze toch?

Ik wil je dan ook uitnodigen om een keuze te maken om God te volgen, het is een kwestie van Ja of Nee zeggen, de rest volgt vanzelf!

Toelichting
Het bovenstaande stuk hebben we gebruikt met een groep jongeren (13-16 jaar) op 16-06-2024. Tijdens de samenkomst hebben wij ze opdracht 1 en 2 laten uitvoeren en het besproken zoals in de tekst.  (Deze tekst is een klad papier tijdens de samenkomst, we hebben het niet taalkundig corrigeert of gecontroleerd)