Interkerkelijke Bijbelstudie

In 2020 willen we starten met een interkerkelijke Bijbelstudie avonden in Oldehove (GR). Lijkt het je leuk om samen met andere gelovigen uit verschillende kerken Gods Woord te onderzoeken?

Lees dan hieronder verder of meld je (vrijblijvend) aan als geinteresseerde via het contact formulier.  Op de hoogte blijven van alle activiteiten en ontwikkelingen? Volg ons dan op onze Facebook pagina.Wat willen we gaan doen?

Het is de bedoeling dat we één (of twee) keer per maand samen komen op interkerkelijke basis om Gods Woord te verdiepen, erover te praten en van elkaar te leren. We hopen dat we op deze manier van en door elkaar Gods plan met onze levens beter gaan begrijpen.

De onderwerpen voor de avonden kunnen heel verschillend zijn door input vanuit de groep, inbreng van de gespreksleider of gastspreker. Het is NIET de bedoeling dat één iemand alle avonden leid maar dat we het samen oppakken. Een ieder die wil en kan een ‘praatje’ voorbereiden voor een avond op basis van ‘eigen’ werken of een studieboek.

Naast het bestuderen van de Bijbel willen we voldoende ruimte nemen voor gesprekken te hebben n.a.v. het onderwerp maar ook voor relatie opbouw.  Wil jij samen met ons deze reis maken? Meld je dan geheel vrijblijvend aan zodat we je op de hoogte kunnen houden.

EXTRA INFORMATIE (FAQ)

Wat is een Bijbelstudie groep?
Een Bijbelstudie groep klinkt misschien zwaar of ouderwets maar het is niet meer of minder dan een groep(je) mensen die samenkomt om van elkaar te leren. Dit kan op basis van studieboeken, brochures of eigen werken. Het belangrijkste is dat Gods Woord centraal staat in alles wat we doen en bespreken.

Waarom interkerkelijk?
Wij willen een ieder bereiken zowel gelovige en ongelovige, kerkelijk of niet. Wij denken dat dit het beste werkt op interkerkelijke basis, los van regels- en leerstellingen van de kerk.  Verder denken wij dat juist door samen te komen vanuit  verschillende stromingen we elkaar kunnen vinden, begrip krijgen en van elkaar kunnen leren.

Een nieuw initiatief?
De studieavond is een nieuw initiatief maar we hebben in het verleden eerder in Oldehove interkerkelijke avonden (mede)georganiseerd o.a. jeugdavonden (2012-2015) tweemaal een
Youth Alpha cursus (2016, 2019) en een  Discipleship Explored cursus (2018).

Voor welke leeftijd?
De avonden zijn in de vorm van een gesprek- en studiegroep. Wanneer jij het leuk vind om met anderen de Bijbel te bestuderen, gesprekken en discussies erover te hebben dan ben je welkom.

Wat wij geloven.
We willen op interkerkelijke basis werken, dit betekend dat we niet één leer hebben ons ons baseren op Gods Woord. We kunnen dan ook niet aangeven waar een ieder voor staat behalve dan dat we respect vragen en verwachten van een ieder voor elkaars visie.

We kunnen wel stellen dat het onderstaande de basis waar een ieder zich in kan vinden:
Wij geloven dat God zijn eniggeboren zoon (Jezus Christus) heeft gestuurd  om te sterven aan het kruis voor onze zonden. Wij zijn door Hem vrijgekocht en kunnen hierdoor tot de Vader komen.

Wie zijn de leiders?
Voor de avonden zijn geen vaste leiders we willen dit doen d.m.v. gastsprekers en deelnemers die een avond willen leiden (= niet verplicht).  We hopen op deze manier van elkaar te leren maar ook dat een ieder zijn of haar kennis leert delen.

Wat kost het?
Er zijn geen kosten aan de avonden verbonden het is geheel gratis.

Meer informatie?
Wil je meer weten? volg ons dan op Facebook of stuur ons een bericht via het contactformulier.