Project: Najaar 2019

Wij zoeken mensen die samen met ons in het najaar van 2019 weer een Bijbelstudie of cursus in Oldehove (Middag-Humsterland, Westerkwartier) willen starten.  Zoals we ook in 2018 succesvol hebben gedaan waaruit een Discipleship Explorerd cursus voortkwam.  Het centrale doel is samen te zoeken  wat God met ons van plan is in ons leven en hoe we ons geloof verdiepen.

We kiezen hierbij bewust om dit buiten bestaande kerken om te organiseren (interkerkelijk) zodat een ieder zich welkom kan voelen. Verder willen we een ieder de ruimte te bieden om mee te denken (cursus materiaal keuze) en werken (een avond leiden).

Het doel is NIET om iedereen te overtuigen van één gelijk, we denken dat een ieder zelf keuzes moet maken. Dat is ook de manier hoe we willen staan in de het project en vragen we ook van een ieder die wil deelnemen.  Lijkt het je leuk om samen met een groep gelovigen verder te kijken?

Meld je dan vrijblijvend aan en dan houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Tevens zullen we je dan uitnodigen voor een startavond waarin we vorm geven aan de studiereeks. Het aanmelden of stellen van aanvullende vragen kan via het contact formulier.