Een keuze voor God is ons uitspreken tegen satan

Wanneer we naar oorlogsconflicten kijken zijn er altijd twee kampen als betrokkene moet je kiezen ben je voor de één dan ben je tegen de andere. Het is met het geloof niet veel anders, wanneer we kiezen voor Christus kiezen zijn we tegen de duisternis. Wanneer we een keuze maken om Christus niet te volgen, lopen mee we in de duisternis.

Dit klinkt heel eenvoudig want door te kiezen voor Christus zijn we gered, mooi klaar en op naar het volgende punt. Of toch niet? Een keuze voor Christus betekend namelijk dat een hele slechte verliezer heeft verloren, juist Satan. En wat doet een slechte verliezer? Juist, boos worden, wraak nemen of proberen door vals te spelen als nog te winnen.

In Filippenzen 1:27-28 lezen we dat Paulus ook waarschuwt dat wanneer we Christus volgen ons moeten (blijven) inspannen om één te zijn en sterk te staan in het geloof zodat we geen angst kennen voor de tegenstanders. Wanneer wij namelijk trouw zijn zal dit voor de tegenstander het bewijs zijn dat hij fout zit.

27 Maar jullie moeten leven op een manier die past bij het goede nieuws van Christus. Het moet niet uitmaken of ik naar jullie toe kom of dat ik hier blijf. Ik wil van jullie horen dat jullie één zijn met elkaar. En dat jullie je samen inspannen voor het geloof in het goede nieuws. 28 Laat je niet bang maken door de mensen die jullie tegenwerken. Want als jullie niet bang zijn, zal dat die mensen duidelijk maken dat zíj verloren gaan. Maar voor jullie zal het een teken zijn dat God jullie heeft gered.. (Bron: BasisBijbel.nl)

Iets verder op in Filippenzen 2:1-2 lezen we dat Paulus hier verder op in gaat, we moeten ons laten bemoedigen en leiden door God. En dat we alleen door liefde voor elkaar, meelevendheid en samen één zijn en één doel hebben kunnen overwinnen.

1 Als jullie je inderdaad laten bemoedigen door Christus, en als jullie liefde voor elkaar hebben, en als jullie je door de Geest laten leiden, en als jullie met elkaar meeleven, 2 maak mij dan helemaal blij door samen één te zijn. Houd van elkaar.  Heb allemaal hetzelfde verlangen en hetzelfde doel. (Bron: BasisBijbel.nl)

Wat Paulus hier zegt is heel belangrijk want alleen kunnen we niet Satan trotseren, hiervoor zijn we niet machtig genoeg, maar samen kunnen we sterk staan. Betekend dit dat Satan het niet meer zal proberen? Was het maar waar hij zal via allerlei listige manieren proberen de gemeente van Christus kapot te maken.

In vers 2:3-11 zien we ook dat Paulus waarschuwt om niet jezelf belangrijker te vinden dan een ander en dat we net zo bescheiden moeten zijn als Christus. Dit is natuurlijk makkelijk gezegd maar we hebben allemaal momenten dat we falen, dat is niet erg zolang we maar tot inkeer komen, het zorgt namelijk echt voor problemen als we onze wil boven alles plaatsen.

We kunnen dus stellen, een keuze voor Christus is één tegen Satan en dat kunnen we alleen weerstaan als we één zijn. Want hij zal op allerlei manieren proberen je bij Christus en de gemeente weg te houden.

Een aantal praktische voorbeelden hiervan zijn:

  • De wereld is mooi en spannend Hij zal ons doen geloven dat wat de wereld te bieden heeft fijner, beter en vooral spannender is dan het leven met Christus. We kunnen ook stellen dat dit is gelukt, overal is vermaak en kunnen we ervaringen op doen.
  • Er is (te) veel afleiding van de boodschap Hij zal ons continu proberen af te leiden en bezig te houden met iets anders dan met het geloof. Helaas moeten we concluderen dat dit lukt, ons leven flitst voorbij en we zijn druk met werk, vakanties ons huis etc.. En krijgt met een beetje geluk nog 2 uurtjes op zondag ochtend.. of slapen we deze week uit?
  • Bang voor de gevolgen van een openlijke keuze We hebben allemaal wel een moment dat we zwijgen over ons geloofsleven omdat weten dat het gevolgen kan hebben. Een concreet voorbeeld hiervan lezen we ook in Johannes 12:42 waar staat: 42 Toch waren er ook veel mensen die wél in Hem geloofden. Zelfs veel van de leiders. Maar ze durfden dat niet te laten merken, omdat ze bang waren voor de Farizeeërs. Ze waren bang dat die hen dan zouden verbieden om nog in de synagoge te komen. 43 Want ze vonden het belangrijker wat de mensen van hen dachten, dan wat God van hen dacht. (Bron BasisBijbel.nl) Wanneer we dit lezen, herkennen we ons allemaal er wel in, we zijn bang wat andere mensen van ons denken en de straf die erop staat.
  • De meeste mensen vinden het… We worden dagelijks bestookt met theorieën die afwijken van de Bijbel waarbij we te horen dat het een maatschappelijk geaccepteerd iets is. In de kerk zien we dan ook steeds meer acceptatie hiervan, we passen ons aan. In Exodus 23:2 staat echter heel duidelijk hier iets over namelijk: Als het grootste deel van de mensen iets slechts doet, doe dan toch niet met hen mee. Praat in een rechtszaak niet mee met de anderen als wat zij zeggen niet waar is. (Bron: BasisBijbel.nl)

We kunnen de conclusie trekken dat wanneer we voor Christus kiezen we automatisch een tegenstander erbij krijgen. Dat we zonder de hulp van Christus en samen optrekken met gelovigen niet weerstand kunnen bieden tegen hem. Deze tegenstander zal ons verleiden, aanklagen en beïnvloeden zodanig dat we gaan twijfelen en afhaken.

Het is daarom dat o.a. Paulus oproept om eensgezind op te treden en één doel na te streven en dat is het volgen van Jezus Christus.