Welkom

Op deze website kunt u meer informatie vinden over het christelijke geloof (studies) en de activiteiten die wij organiseren  om mensen in onze directe omgeving (Middag-Humsterland) er bekend mee te maken.

Wij vinden het heel belangrijk dat een ieder een persoonlijke relatie met God ontwikkeld. In dat kader werken we ook bewust op interkerkelijke manier zodat een ieder zijn persoonlijke mening of overtuiging mag hebben. Het is dan ook NIET de intentie om enige kerkleer te verkondigen maar alleen Gods Woord als waarheid te aanvaarden.

Wij organiseren in Oldehove (Westerkwartier) regelmatig studieavonden of samenkomsten zoals:

Gratis studies
Wij schrijven verder met enige regelmaat eigen studies of publicaties n.a.v. recente gebeurtenissen of voor studieavonden. Deze kunt u gratis online lezen en evt. gebruiken binnen uw eigen kerk of studiegroep. Het commercieel verspreiden is niet toegestaan.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.