Een God voor Moslims, Joden en Christenen?

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat er steeds meer mensen zeggen of geloven dat Allah dezelfde God is als die van de Joden en Christenen.

De basis hiervoor is dat velen puur kijken naar de vertaling van de naam Allah, wat niet meer of minder in het Arabisch betekend God. En wanneer je kijkt naar het Midden-Oosten worden door Christenen en Moslims beiden het woord Allah gehanteerd.

Een tweede reden is dat zowel Joden, Moslims en Christenen slechts één God erkennen (monotheïstisch) en alle drie zich beroepen op de God van Abraham.

Het probleem ligt hem echter helemaal niet in de vertaling, dat is puur taalkundig. En ook dat alle drie geloven zeggen dat ze de God van Abraham dienen klopt. Het probleem zit echter dieper en heeft alles te maken met de geschiedenis van de Arabieren en Joden.

We erkennen allemaal zowel Joden, Christenen als Moslims het verhaal van Abraham en de belofte van God dat hem een talrijk nageslacht zou geven. Tevens weten we dat Abraham z’n vrouw Sarah was en dat ze geen kinderen konden krijgen, ondanks Gods belofte.

Op een geven moment nam hij één van zijn slavinnen (Hagar) en verwekte hier een zoon bij genaamd Ismaël. Deze Ismaël word gezien als de lijn waaruit de Arabieren zijn ontstaan, de bakermat voor de Islam. Een aantal jaren later werd eindelijk Sarah zwanger van een zoon genaamd Izaäk, welke gezien word als de lijn waaruit de Joden zijn ontstaan. Vanaf dat moment werd de al reeds moeilijke relatie tussen Sarah en Hagar onhoudbaar en stuurde Abraham Hagar en Ismaël weg.

21 Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een van de slavin (Hagar) en een van de vrije (Sara). 23 Maar hij (Ismael) die van de slavin (Hagar) was, is naar het vlees geboren, hij (Izaäk) echter die van de vrije (Sara)was, door de belofte. (Galaten 4:22-23)

Wanneer we deze tekst lezen is het niet raar dat Moslims hier moeite mee hebben. Want we lezen hier dat de belofte met het volk Israël is en niet met de Arabieren. Deze tekst is ook best hard, het zal je maar gezegd worden je halfbroer is de belofte van God, jij komt ‘slechts’ voort uit het vlees.

Er zijn dan ook voldoende mensen die de Arabieren ‘afdoen’ omdat ze nakomelingen zijn van een slavin. Dit terwijl ze dan voor het gemak vergeten dat vier van de twaalf stammen van Israël voortkomen uit slavinnen namelijk Dan, Naftali, Aser en Gad.

Ik denk dan ook dat God niet klaar was met Hagar en Ismaël, zoals velen denken. Want God had beloofd dat Abraham vele nakomelingen zou krijgen, hier horen de Arabieren ook bij. Wel geloof ik dat God altijd wilde dat Abraham en Sarah samen kinderen zouden krijgen, het ongeduld van die twee bracht Abraham bij Hagar en ook nog Ketura.

We kunnen vaststellen dat zowel de Joden en Arabieren voortkomen uit Abraham. Dit zegt echter helemaal niets over de Islam, Jodendom en het Christendom en hun God. Het verschil tussen de religies zit hem namelijk niet in Abraham maar in de verdere lijn van zowel Ismaël als Izaäk.

Want uit de lijn van Izaäk (Joden) is Jezus Christus geboren en uit Ismaël zal Mohammed (Arabieren) voortkomen. En voor alle drie religies betekend het bestaan en de rol van de twee personen het verschil tussen dood of eeuwig leven!

Hoe zien de Moslims het?
Voor Moslims was Jezus slechts een van de vele profeten die wonderen onder de Joden deed in opdracht van God. Verder is het zo dat Jezus niet de Messias of Zoon van God was voor de Moslims, tevens was Jezus net zoals Abraham een Moslim.

De Islam leert dat Mohammed de persoon was die alles voltooide door o.a. de openbaringen die hij ontving van Gabriel (engel) en opschreef. De Islam is in de optiek van de Moslims geen nieuwe religie, maar de terugkeer naar het zuivere geloof onder Abraham. Ze geloven dan ook dat Abraham, Ismaël en Izaäk Moslims waren.

Hiermee geven ze ook (in)direct aan dat zowel Jodendom als Christendom dwaalleren zijn en veroordelen ze een ieder die Jezus als Messias erkend of Mohammed ontkent als profeet.

Hoe zien de Joden het?
Het Jodendom wacht nog steeds op de Messias omdat Jezus niet alle profetieën heeft voltooid o.a. wereldvrede brengen. Het is dan ook in de optiek van de Joden ondenkbaar dat Jezus meer was dan een Joodse man die leefde in de eerste eeuw. Er zijn bepaalde stromingen die Jezus de rol van hervormer toedichten en anderen die van een valse messias (dwaalleraar)

De rol van Mohammed komt helemaal niet voor in het Joodse denken, wat logisch is want hij komt voort uit Ismaël terwijl de belofte lag bij Izaäk (= Israël).

Hoe zien de Christenen het?
Christenen geloven dat uit het Joodse volk Jezus Christus voortkwam welke de Zoon van God is, Hij is gestuurd door de Vader om te sterven aan het kruis zodat een ieder die in Hem gelooft tot God kan komen. Jezus Christus is dan ook de lang verwachte Messias waarop de Joden wachten, alleen hebben ze Hem niet zodanig herkend. Een Christen geloofd dat Jezus zijn taak op aarde heeft volbracht met de kruisdood en opstanding uit de doden. Hij heeft hiermee de opdracht volbracht en wachten gelovigen op z’n terugkomst. De komst van Mohammed heeft dan ook voor een christen geen toegevoegde waarde, immers Jezus volbracht alles.

Conclusie
Wanneer een Christen in het Midden-Oosten spreekt over Allah dan bedoeld hij de God van Abraham, Izaäk en Jakob, daaruit kwam hun verlosser.

Wanneer een Moslim het heeft over Allah dan bedoeld hij de God van Abraham en Ismaël, daaruit kwam Mohammed voort, welke het evangelie volbracht.

Een Jood zal het hebben over de zelfde God als de Christenen maar ziet ze als volgers van een valse Messias, immers de Messias moet nog komen in hun optiek.

We kunnen onmogelijk stellen dat we spreken van de zelfde God voor alle drie religies want we zouden hiermee tekort doen aan God. Want zowel zowel de Joden als Moslims ontkennen Jezus als Zoon van God en verlosser. En verder wanneer we Mohammed zouden erkennen als Christenen dan geven we aan dat Jezus Christus z’n taak niet heeft volbracht maar Mohammed. Tevens zouden we hier mee expliciet zeggen dat de Bijbel incompleet of Gods Woord niet is maar de Koran!

Een Christen moet vast houden aan de God van Abraham, Izaäk en Jakob waaruit Jezus Christus voortkwam, de eniggeboren Zon van God! Laten we ons dan ook niet om een zogenaamde ‘wereldvrede’ iets afpakken. Jezus stierf voor je zonden en brengt verlossing voor een ieder Jood, Arabier of Heiden.